Wie is Jezus?

Waarom was Jezus zo bijzonder?

De mensen die Jezus gekend hebben, waren erg van hem onder de indruk. Niet alleen zijn vrienden, maar ook de Joodse leiders die hem absoluut niet mochten. Verder kun je in de bijbel lezen dat vooral de randfiguren van de samenleving dol op hem waren. Hoe kwam dat?

 • Hij had geen vaste woon- of verblijfplaats. Alleen in Marc. 2:1 staat dat Jezus weer thuis was. In Johannes 3 verblijft Jezus in Jeruzalem. Hij krijgt daar 's nachts bezoek van Nikodemus.
 • Hij deelde de algemene afschuw voor prostituees niet, maar hij behandelde hen als medemensen. Hij zag hun hart en keek niet naar hun maatschappelijke positie.
 • Hij durfde in te gaan tegen de heersende politiek, maar ook tegen gewoonten en visies waarin mensen vastgeroest zaten. Daar moest je lef voor hebben.
 • Heel bewust ging hij met mensen om waar anderen niks mee te maken wilden hebben zoals de Samaritaanse vrouw.
 • Hij behandelde mannen en vrouwen als gelijken terwijl dat niet gebruikelijk was.
 • Hij legde zich niet neer bij de gewone gang van zaken, maar hij kwam op voor de zwakken, zieken en armen.
 • Hij hield van lekker eten en een goed glas wijn en dat hadden de mensen niet verwacht van de beloofde messias (zie Mat. 11:19).

Jezus: God of mens?

Wanneer je de evangeliën leest, kun je je afvragen: was Jezus een mens of was hij de Zoon van God? Johannes probeert aan te tonen dat dit allebei waar is: Jezus was niet alleen een mens, maar ook de Zoon van God. Hij laat dit zien aan de hand van de tekenen en wonderen die Jezus verrichtte en de uitspraken die hij over zichzelf deed. In Joh. 1:1, 5:30-40, 8:58, 10:30, 14:9 en 20:28 kun je lezen over het God-zijn van Jezus. In Joh. 20:30-31 vertelt Johannes zelf over de bedoeling van zijn boek. Aan Jezus kun je zien hoe God naar mensen kijkt. Hij is vol liefde en begrip, maar verdoezelt onze fouten niet (14:6-7). Vooral de laatste drie jaar van het leven van Jezus worden beschreven in de evangeliën. Dit waren de jaren dat hij in Israël onder de mensen werkte. De evangeliën vertellen hoe Jezus stierf toen hij 33 jaar oud was aan een kruis, maar dit betekende niet het einde. Want ze vertellen ook hoe hij opstond uit de dood. Jezus Christus, de messias, was zo belangrijk dat zelfs onze jaartelling op hem gebaseerd is.

Ik ben...

In het evangelie volgens Johannes staan zeven uitspraken van Jezus die beginnen met de woorden 'Ik ben'. Daarmee geeft Jezus aan wie hij is en wie hij voor de mensen wil zijn. Het zijn stevige woorden die Jezus spreekt. Het is nogal wat, wat hij daar over zichzelf beweert. Wie is hij volgens jou?

 • 'Ik ben het brood dat leven geeft. Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben' (6:35).
 • 'Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft' (8:12).
 • 'Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt, zal hij gered worden' (10:9).
 • 'Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen' (10:11)
 • 'Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven' (11:25-26).
 • 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij' (14:6)
 • 'Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt' (15:1-2).
Icon--close Icon--search Icon--search-big Icon--sort-alpha-asc Icon--book Icon--bullseye Icon--info Icon--eye Icon--filter Icon--bars Icon--caret-down Icon--caret-up Icon--comments Icon--arrow-left Icon--arrow-right Icon--arrow-up Icon--arrow-down Icon--arrow-right-circle Icon--share Icon--stack Icon--link Icon--rainbow Icon--angel eo